Architectuurmeting

Architectuurmeting van een gebouw met historische waarde te Brussel. De binnen- en buitenkant van de 3 gebouwen werden volledig opgemeten met een 3D-laserscanner. De tuin werd ook opgemeten en er is een dronevlucht uitgevoerd om een dakenplan op te kunnen maken en de puntenwolk te vervolledigen.

Er werden aanzichten van zowel de gevels van de gebouwen uitgetekend als van de van de ruimtes met historische waarde. Daarnaast werden grondplannen, snedes en een inplantingsplan opgemaakt.

Door gebruik te maken van 3D-laserscanning en orthofoto's is het mogelijk om zeer gedetailleerde plannen op te maken en zijn we zeker dat de plannen volledig zijn. Daarnaast werd de puntenwolk opgeleverd zodat de opdrachtgever door het gebouw kan wandelen en nog een beter zicht heeft op de situatie zonder ter plaatse te gaan.