Opmeting vergunningsdossier en grensbepaling

Opmeting van 2 af te breken gebouwen en grensbepaling van de buitenste grenzen van de percelen welke de projectzone opmaken. De volledige site werd opgemeten met een 3D-laserscanner. Dit is een kostenefficiënte aanpak waarbij gemakkelijk aanzichten en snedes kunnen opgemaakt worden vanuit de bekomen puntenwolk. De plannen werden opgemaakt op vraag van het architectenbureau, met oog op het vergunningsdossier en de opmaak van de plannen voor het nieuwe project.